Wirelessinfo.be

Hoe DNS werking controleren

Wat is een DNS-server

Als u internet gebruikt maakt u zeker gebruik van DNS-servers, DNS staat voor domain name system. Een DNS-server vertaald de IP-adressen in domein namen en omgekeerd domein namen in IP-adressen, in fijte kijkt een DNS-server in een lijst welke naam gekoppeld is aan welk IP-adres en omgekeerd welk IP-adres gekoppeld is aan welke naam. Als u een website op zoekt of een email verzend maakt u gebruik van een DNS-server of zelfs meerdere.

Als u wil weten welke DNS-server in uw netwerk wordt gebruikt, kan je dat op een eenvoudige manier te weten komen, open daarvoor de DOS-prompt.

Klik onderaan op "start" vervolgens type je bij "uitvoeren" "cmd" in.

Er zal een zwart scherm verschijnen met de dos-prompt

Type nu "ipconfig /all" in.

U ziet nu de actieve DNS-server die in uw netwerk actief is (waar de rode stippen staan).

Indien je wil controleren welke DNS-server effectief actief is type je "nslookup" in.

Hier zie je dat de actieve DNS-server hier als voorbeeld de 172.16.0.1 router-bureau is. Wil je "nslookup" verlaten type je "exit" in.

Je kan ook de werking van een DNS-server op afstand controleren, type "server" in en geef het IP-adres van de te controleren DNS-server in. Hier als voorbeeld 8.8.8.8 de publieke DNS-server van google.

De DNS-server werkt want "www.wirelessinfo.be" wordt dus omgezet naar het IP-adres. Ga uit nslookup door "exit" in te typen. Zo kan je de werking van een DNS-server controleren.

Top