Wirelessinfo.be

Mikrotik Wireless on/off script

In een school of bedrijf waar het accesspoint buiten de kantoor uren niet wordt gebruikt is het veiliger het accesspoint uit te schakelen. Het is ook gemakkelijk als het Mikrotik routerboard dit automatisch doet via een script in scheduler. Dit doe je als volgt.

Afbeelding

Klik op "system" en "scheduler"

Afbeelding

Klik op het blauw kruisje om een opdracht in te geven.

Afbeelding

  • Bij "name" vul "wlan-on" in. Zo weet je welk script gedraaid wordt.
  • Bij "start-time" vul je het uur in wanneer het accesspoint moet inschakelen.
  • Bij "interval" als voorbeeld geef ik hier 24:00:00 in. Dit word automatisch omgezet in 1D 00:00:00. Alle dagen zal het accesspoint zich om 9u00 inschakelen.
  • In het venster "on event" schrijf je "/interface wireless enable wlan1".
  • Klik op "ok" en sluit het venster.

Afbeelding

Klik terug op het blauwe kruis om het script uitschakelen in te stellen.

Afbeelding
  • Bij "name" vul "wlan-off" in. Zo weet je welk script gedraaid wordt.
  • Bij "start-time" vul je het uur in wanneer het accesspoint moet uitschakelen.
  • Bij "interval" als voorbeeld geef ik hier 24:00:00 in. Dit word automatisch omgezet in 1D 00:00:00. Alle dagen zal het accesspoint zich om 22u00 uitschakelen.
  • In het venster "on event" schrijf je "/interface wireless disable wlan1".
  • Klik op "ok" en sluit het venster.

Het Mikrotik routerboard zal de wireless interface nu automatisch elke dag in en uit schakelen.

Top