Wirelessinfo.be

Mikrotik Groove dual ssid met vlan

In dit voorbeeld gebruiken we als router de Mikrotik RB750up en de Mikrotik Groove A-52HPn op de 2.4 Ghz. frequentie.

Configuratie uitgevoerd met
RouterOs Bios firmware
6.22 3.19

Voor de ongeduldigen

Het script kan je hier kopieren en plakken in new terminal van uw routerboard

Maak dat je eerst het routerboard reset zonder default configuratie.

routerboard 751G
Het configureren van het RB750up

 • Het routerboard 750up is standaard geconfigureerd, we moeten de configuratie aanpassen.
 • De groove zal twee SSID's uitzenden. Namelijk "office" met als IP-range (192.168.88.1/24) en "guest" met als IP-range (192.168.89.1/24)
 • Door middel van Vlan zullen de SSID's in verschillende netwerken geconfigureerd worden.
 • Ether5 gaan we configureren als trunk.

routerboard 751G

Eerst en vooral gaan we "ether5" aanpassen omdat die standaard in switch slave modus staat. Klik daarvoor op "interfaces" vervolgens dubbelklik je op "ether5".

routerboard 751G

Bij "master port" selecteer je "none".

routerboard 751G

Geef "ether5" de naam "ether5-trunk" en klik op "ok".

routerboard 751G

Bij "interfaces" klik op het blauwe kruis om een Vlan toe te voegen.

routerboard 751G

Klik op "Vlan".

routerboard 751G

 • Bij "name" geef de Vlan de naam "Vlan-office".
 • Bij "Vlan ID" vul bijvoorbeeld "300" in.
 • Bij "interface" selecteer je "ether5-trunk" en klik op "ok".

routerboard 751G

Herhaal deze procedure om de tweede Vlan-guest toe te voegen.

 • Bij "name" geef de Vlan de naam "Vlan-guest".
 • Bij "Vlan ID" vul bijvoorbeeld "400" in.
 • Bij "interface" selecteer je "ether5-trunk" en klik op "ok".

routerboard 751G

In het hoofdvenster klik je op "bridge" en klik op het blauwe kruisje om een bridge aan te maken.

routerboard 751G

Bij "name" vul de naam "bridge-office" in en klik op "ok".

routerboard 751G

Klik nogmaals op het blauwe kruis om een tweede bridge aan te maken.

routerboard 751G

Bij "name" geef deze bridge de naam "bridge-guest" en klik op "ok".

routerboard 751G

Klik op "ports" en klik vervolgens op het blauwe kruis om de poorten aan de bridges toe te wijzen.

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer je "vlan-office".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-office" klik op "ok".

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer je "ether2-master-local".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-office" klik op "ok".

Nu moeten we de standaard configuratie terug gaan aanpassen.

Het IP-adres (192.168.88.1/24) dat standaard op de interface "ether2-master-local" staat ingesteld moet verzet worden naar "bridge-office".

routerboard 751G

Klik in het hoofd venster op "IP" vervolgens op "addresses".

routerboard 751G

Klik op het IP-adres 192.168.88.1/24 en selecteer in de plaats van "ether2-master-local" nu "bridge-office" en klik op "ok".

routerboard 751G

De DHCP-server instellingen moeten ook worden omgezet naar "bridge-office". Klik daarvoor op "IP" vervolgens op "DHCP-server".

routerboard 751G

Je ziet dat de text in het rood wordt terug gegeven. Dubbelklik op deze rode text.

routerboard 751G

Verander nu bij "interface" van "ether2-master-local" naar "bridge-office". Klik op "ok".

Het "office" gedeelte is volledig geconfigureerd. Nu gaan we het "guest" gedeelte afwerken.

routerboard 751G

Klik in het hoofd venster op "IP" vervolgens op "addresses".

routerboard 751G

Klik op het blauwe kruis om een IP-adres toe te kennen.

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "bridge-guest".
 • Bij "address" geef het gewenst IP-adres in als voorbeeld "192.168.89.1/24" klik op "ok".

routerboard 751G

Klik op "IP" vervolgens op "DHCP-server" om een DHCP-server in te stellen voor het "guest" netwerk.

routerboard 751G

Klik op "DHCP setup".

routerboard 751G

Kies interface "bridge-guest".

routerboard 751G

Klik op "next"

routerboard 751G

Als alles goed is ingesteld wordt alles automatisch ingevuld, je moet juist steeds bevestigen met "next".

routerboard 751G

Klik op "next".

routerboard 751G

Kies hier hoeveel ip-adressen er moeten worden uitgedeeld, of laat die onaangeroerd, klik op "next".

routerboard 751G

Normaal verschijnen hier de dns-servers van uw internet provider, indien dit niet het geval is vul twee ip-adressen van dns-servers in. Klik op "next".

routerboard 751G

Hiermee bepaal je de lease duur, dit wil zeggen, de duur dat een ip-adress zal gereserveerd worden voor een pc of dergelijke. klik op "next".

routerboard 751G

De DHCP-server voor het guest netwerk is ingesteld. Nu moeten we de juiste poorten toekennen op de "guest-bridge" interface.

routerboard 751G

Klik daarvoor op "bridge" klik vervolgens op "ports" en klik op het blauwe kruis.

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "vlan-guest".
 • Als bridge selecteer je "bridge-guest".
 • Klik op "ok".

Nu rest ons nog de groove te configureren.

Configureren van de Groove A-52HPn
routerboard 751G

Eerst gaan we de Vlan's aanmaken. Klik daarvoor op "interface" en klik op het blauwe kruis.

routerboard 751G

Selecteer vervolgens "Vlan".

routerboard 751G

 • Bij "name" geef de Vlan de naam "vlan-office".
 • Bij "Vlan ID" geef het nummer 300 in.
 • Bij "interface" selecteer "ether1" en klik op "ok".

routerboard 751G

Maak vervolgens nog een Vlan aan met de naam "Vlan-guest".

 • Bij "name" geef de Vlan de naam "vlan-guest".
 • Bij "Vlan ID" geef het nummer 400 in.
 • Bij "interface" selecteer "ether1" en klik op "ok".

Wireless interface configureren
routerboard 751G

Klik in het hoofd venster op "wireless" dubbelklik op "wlan1".

routerboard 751G

 • In "general" bij "name" geef de wireless interface de naam "wlan-office
 • Klik verder door naar het tabblad "wireless".

routerboard 751G

 • Bij "mode" selecteer "ap bridge".
 • Bij "band" selecteer bijvoorbeeld "2GHz-B/G/N
 • Bij "channel" kies een vrij kanaal.
 • Bij "SSID" geef de naam "Office" in. Deze naam zal het accesspoint uitzenden.
 • Klik rechts onderaan op "advanced"

routerboard 751G

 • Bij "country" kies je land.
 • Bij "antenna gain" vul de antenne winst in van de antenne dat aan de groove gemonteerd is.
 • Met deze instelling maak je dat je wettelijk in orde bent.

Nu gaan we een virtueel accesspoint aanmaken dat als het guest accesspoint zal fungeren.

routerboard 751G

Bij "wireless" "interface" klik je op het blauwe kruis. Selecteer "VirtualAp".

routerboard 751G

Klik op het tabblad "general", bij "name" geef de naam "wlan-guest" in.

routerboard 751G

Klik verder naar het tabblad "wireless" en vul de SSID "Guest" in. Klik op "ok".

routerboard 751G

Selecteer bij "wireless" "interfaces" "wlan-office" klik op het blauwe vinkje om de wireless interface te activeren.

Nu gaan we de bridges aanmaken en de interfaces aan de bridges toekennen.

routerboard 751G

Klik in het hoofd venster op "bridge" vervolgens klik je op het blauwe kruis om een bridge aan te maken.

routerboard 751G

Bij "name" geef je de bridge een naam "bridge-office" klik op "ok".

routerboard 751G

Klik wederom op het blauwe kruis en geef de bridge de naam "bridge-guest". Klik op "ok".

routerboard 751G

Klik verder naar het tabblad "ports" en klik op het blauwe kruis.

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "vlan-guest".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-guest" en klik op "ok".

routerboard 751G

Klik terug op het blauwe kruis.

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "wlan-guest".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-guest" en klik op "ok".

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "vlan-office".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-office" en klik op "ok".

routerboard 751G

 • Bij "interface" selecteer "wlan-office".
 • Bij "bridge" selecteer "bridge-office" en klik op "ok".

Sluit de groove door middel van een netwerkkabel aan op "ether5" van het routerboard 750up. Als je alles goed hebt uitgevoerd werkt alles naar behoren.

Je kan nu bij het office accesspoint een security profile aanmaken om uw netwerk te beveiligen.

Top