logo


Mikrotik RB751G-HnD virtueel accesspoint aanmaken

Mikrotik RB751G-HnD virtueel accesspoint bijvoegen

Aanmaken van het virtueel access point

dns

Klik op "wireless" en vervolgens op "interfaces".

dns

Selecteer "VirtualAP"

dns

Bij "general" zie je "wlan2" staan.

dns

Verander deze naam, hier als voorbeeld: "ap-guest". Klik op "apply".

dns

KLik op "wireless".

dns

Bij "SSID" geef een naam die het accesspoint moet uitzenden. Klik op "apply" en "ok".

dns

Zo, het virtueel accesspoint is aangemaakt.

IP-adres toekennen en DHCP-server instellen

dns

Klik op "IP" en vervolgens op "addresses".

dns

Klik op het blauwe kruisje om de een IP-adres toe te kennen.

dns

Selecteer bij "interface" het virtuele accesspoint. Geef bij "address" het virtuele accesspoint een IP-address met een /24 erachter. Klik op "apply" en op "ok".

dns

Klik op "IP" vervolgens op "DHCP server", nu volgen stappen die automatisch worden gemaakt maar we overlopen dit eens.

dns

Klik op DHCP setup

dns

Selecteer het virtuele accesspoint. Klik op "next".

dns

Bij "DHCP address space" klik op "next".

dns

Bij "gateway for DHCP network" zal het IP-adres verschijnen die je aan het virtuele accesspoint hebt gegeven. Klik vervolgens op "next".

dns

Bij "addresses to give out" klik op "next".

dns

Bij "DNS servers" vul de IP-adressen in van uw internet provider. Klik op "next".

dns

Bij "lease-time" (dit is de tijd dat de DHCP-server het IP-adres zal reserveren aan een bepaalde pc ) laat de instelling staan of verander deze, klik op "next".

dns

De DHCP server is geconfigureerd.

Nat instellingen maken

dns

Klik op "IP" en vervolgens op "firewall".

dns

Klik verder door op "NAT" en vervolgens klik op het blauwe kruisje.

dns

  • Bij "chain" selecteer je "srcnat".
  • Bij "src address" vul je de IP-range in.
  • Bij "out interface" selecteer je de ethernet interface die verbonden is met de internet provider modem.

dns

Bij "action" selecteer je "masquerade".

Om te vookomen dat de twee IP-rangen elkaar kunnen bereiken kunnen we firewall rules instellen.

dns

Klik op "IP" en vervolgens op "firewall".

dns

  • Bij "general" selecteer bij "chain" "forward"
  • Bij "Scr address" geef je de IP-range 192.168.88.0/24 in.
  • Bij "Dst address" geef je de IP-range 192.168.11.0/24 in.

dns

Klik op "action" bij "action" selecteer je "drop". Dit zal voorkomen dat de gebruikers van de IP-range 192.168.88.0/24 geen toegang zullen hebben tot IP-range 192.168.11.0/24.

Nu doen we het omgekeerde. De gebruikers op de IP-range 192.168.11.0/24 zullen ook geen toegang krijgen op de IP-range 10.98.88.0/24.

dns

  • Bij "general" selecteer bij "chain" "forward"
  • Bij "Scr address" geef je de IP-range 192.168.11.0/24 in.
  • Bij "Dst address" geef je de IP-range 192.168.88.0/24 in.

dns

Klik op "action" bij "action" selecteer je "drop".

Zo deze is klaar voor gebruik.

Top