logo


Mikrotik spectrum analizer

Mikrotik spectrum analizer

Mikrotik heeft een spectrum analizer in RouterOs gebouwd. Die kan je niet uitvoeren via klikken en uitvoeren maar moet in de terminal uitgevoerd worden met het volgende commando:

Spectrum scan
/interface wireless spectral-scan wlan1 range=5180-5700

Je zal eventueel bij interface wlan1 de naam moeten aanpassen. Ook de frequentie-range zal je moeten aanpassen naargelang de land instellingen.

spectrum analizer

Zo ziet de spectral scan eruit. Sober maar daardoor niet minder bruikbaar.

Top