Wirelessinfo.be

In en uitschakelen van de Mikrotik interfaces

Dit script kan gebruikt worden zowel in scheduler, netwatch of in het terminal venster.

Ethernet interface in en uit schakelen

Ethernet interface ON
/interface ethernet enable ether1

Ethernet interface OFF
/interface ethernet disable ether1

Wireless interface
Wireless interface ON
/interface wireless enable wlan1

Wireless interface OFF
/interface wireless disable wlan1

Automatisch uit en aan zetten

Wireless interface OFF en ON

/interface wireless disable wlan1;

:delay 5s;

/interface wireless enable wlan1;

Dit script kan je bijvoorbeeld in netwatch gebruiken bij point to point links. Als de draadloze link niet meer werkt kan je beide stations laten herverbinden door netwatch de IP-adressen van de wireless interface te laten pingen. Bij geen reactie zal netwatch de wireless interfaces van beide stations 5 seconden uitschakelen en terug inschakelen. Dit kan de link automatsch herstellen.

Dagelijks aan en uit zetten van de wireless interface met scheduler

Wireless interface OFF en ON met scheduler

/system scheduler

add interval=1d name=schedule_wlan-on on-event=\

"/interface wireless enable wlan1" start-date=aug/04/2015 start-time=\ 07:00:00

add interval=1d name=schedule_wlan-off on-event=\

"/interface wireless disable wlan1" start-date=aug/04/2015 start-time=\ 22:00:00