logo


Mikrotik winbox MAC discover uitschakelen - #Leer dit op eenvoudige wijze Mikrotik logo

Mikrotik winbox MAC discover uitschakelen

Routerboard RouterOs Bios firmware
hAP ac RB962UiGS-5HacT2Hnt+ 6.38.7 bugfix 3.34

no discover

Als je van zin bent om uw Mikrotik routerboard publiekelijk open te stellen als access point of via ethernet interfaces toegang te verlenen is het beter om MAC discover op deze interfaces uit te schakelen. Dit om misbruik en te voorkomen dat onbevoegden in het routerboard kunnen inloggen. Nog een tip is om MAC-discover uit te schakelen op de interface die aan de WAN verbinding hangt en op de interfaces waar de clients inloggen.

Je kan MAC-discover op het Routerboard uitschakelen om te voorkomen dat daar misbruik wordt van gemaakt. Indien je een publiek accesspoint hebt kan je dit ook uitschakelen op de wireless interface. Dit doe je als volgt.

no discover

In het hoofd menu klik je op "IP" vervolgens op "neighbors".

no discover

Klik op het tabblad ""discovery interfaces".

no discover

Selecteer de interfaces waar je de MAC discovery wil uitschakelen en klik op het rode kruis om deze interfaces uit te schakelen.

no discover

In dit voorbeeld schakel ik alle interfaces uit maar je kan eventueel een interface nog wel MAC discover laten uitvoeren via de management interface. Nu zal het routerboard niet meer zichtbaar worden op MAC adres met winbox.

Top