logo


Log onderwerp bijvoegen op Mikrotik Routerboard

Log onderwerp bijvoegen op Mikrotik Routerboard

Om sommige problemen op te lossen kan je kijken naar de logfile die de Mikrotik Routerboarden aanmaken. Soms is het nodig bepaalde onderwerpen toe te voegen zodat je alles beter kan nagaan wat er precies misgaat. In dit voorbeeld voeg ik het onderwerp "wireless" "debug" toe om na te gaan wat er precies op draadloos vlak misgaat.

dns

Klik op "system" vervolgens op "logging".

dns

Klik op het blauwe kruisje om een onderwerp toe te voegen.

dns

Selecteer bij "topics" "wireless".

dns

Vervolgens klik je het pijltje dat naar beneden gericht is.

dns

Selecteer bij "topics" "debug"

dns

Het onderwerp is toegevoegd en zal worden gelogd in de logfile.

Top