Wirelessinfo.be

3Km wifi linktest van Mikrotik Omnitik naar SXT met hindernis

For English click here.

Toestel kant A

OmniTIKU-5HnD

Toestel kant B

SXTG-5HPnD-HGr2

  • De linktest is uitgevoerd volgens de wettelijke limit op 1 watt erp (effective radiated power).
  • De snelheid wordt gemeten met de bandwidth tool van de Mikrotik SXT.
  • Deze 3Km 5GHz wifi linktest is uitgevoerd op een brug.
  • De Omnitik staat 30 meter hoog en SXT staat 8 meter van de grond op een brug.

Linkplan

De afstand bedraagt 3Km

Dit is de brug waar de linktest word uitgevoerd.

Situatie

Een torenkraan staat tussen de link in. Een paar betonnen silo's belemmeren de fresnel zone. Dit vraagt om moeilijkheden en geeft zeker geen bedrijfszekere wifi link.

De rode cirkel stelt de fresnell zone voor die wordt belemmerd door de betonnen silo's.

Werkwijze

Om de snelheid tussen de Mikrotik SXT G-5HPnD-HG r2 te meten sluiten we de SXT rechtstreeks aan op de laptop. De meting gebeurd door de bandwidth tool van de SXT zelf daar we toch geen gigantische snelheden zullen bereiken. De SXT is ingesteld als Client-bridge en verbindt met de omnitik die als accesspoint en DHCP-server dienst doet. De SXT wordt gevoed door een 24 volt batterij.

Eens even meten.

Resultaten
Bandbreedte 20 Mhz protocol 802.11 n
Frequentie Power Bandbreedte Ack-timing Signaal Speed RX/TX Transmit ccq
5200 Mhz 1 watt erp 20 Mhz 4 km -66/-70 dBm 13,9/22,5 Mbit rx/tx 82/58 rx/tx

Pingtest

De pingtest laat toch een onstabiele data doorvoor zien, op een korte tijd zie je uitschieters van 7 en 8 milliseconden.

De link is zeker niet stabiel om een goed performance te realiseren. De boosdoener is de kraan en de silo's die de link belemmeren. Dit is een voorbeeld om te begrijpen dat wifi linken aan bepaalde vereisten moeten voldoen. Je kan daar niet omheen.

  • Er mogen zich geen obstakels tussen de wifi link bevinden.
  • De fresnel zone moet ook vrij zijn van obstakels.
  • Zet het accesspoint en client hoog genoeg om een vrije fresnel zone te verkrijgen.

Voor meer te weten over de vereisten kan je hier nalezen.