logo


Inloggen op E-ZY3 accesspoint

Stap 1

Ga naar de netwerinstellingen van uw netwerkkaart.

Stap 2

Naargelang de geinstalleerde firmware ga je als volgt te werk. Om het accesspoint te benaderen verbind je het toestel en uw pc met een rechte ftp-kabel. In je netwerk-instellingen vul je het vast ip-adres: 192.168.1.10 in, het subnetmasker wordt 255.255.255.0.

Stap 3

Met uw internetbrowser kun je nu de webinterface van het accesspoint openen door http://192.168.1.1 in te typen. Als gebruikersnaam en paswoord vul je niets in. Bij andere firmwares moet je als gebruikersnaam "admin" invullen en als paswoord "ez"

Opgelet! Bij sommige firmware staat standaard de dhcp server ingeschakeld, dan moet je geen vast ip-adres invullen op uw netwerkkaart, u krijgt er een toegewezen van het accesspoint.
Top