logo


Het Ezy3 accesspoint beveiligen

Paswoord veranderen

Stap 1

Eerst verander je of breng je een paswoord in het accesspoint, anders kunnen we niet van een beveiliging spreken. Dat doe je door op "system" en dan op "passwords" te klikken, er verschijnt een venster zoals hieronder.

Stap 2

Bij "username" vul je "admin" in, of uw naam, vul dan bij "password" een door u gekozen paswoord in. Je vinkt aan of die schrijf en lees toegang hebben.

Stap 3

Je kan twee gebruikersnamen kiezen.

Stap 4

Als je op "apply changes" klikt reboot het accesspoint en vraagt daarna naar uw inlog gegevens.

Draadloos gedeelte beveiligen met WPA2
Stap 1

Klik "wireless ", klik dan op security settings" .

Stap 2

Kies voor de veiligste manier van beveiligen, wpa2-aes of wpa2-tkip

Stap 3

Bij "encryption selecteer ik als voorbeeld "wpa2-aes"

Stap 4

Geef een moeilijk te raden combinatie om het paswoord te vormen, maximaal 63 tekens. Ziezo je accesspoint is nu beveiligd met wpa, je kan nu natuurlijk nog meer gaan beveiligen door bijvoorbeeld een mac filter, dat zien we nu.

Top
Als bijkomende beveiliging een mac-filter instellen
Opgelet! Het beveiligen op mac-filter alleen is NIET voldoende, begrijp dat dit een extra beveiliging is, bovenop de wpa2 beveiliging.
Stap 1

Om het mac-adres van uw netwerkkaart in uw pc te vinden ga naar "uitvoeren"

Stap 2

Typ "cmd" in.

Stap 3

Een dos venster verschijnt, typ daar "ipconfig /all" in en druk op "enter" Let wel op tussen ipconfig en de slash is er een spatie gelaten.

Stap 4

Het mac adres is eigen aan uw netwerkkaart, dit is wel een bekabelde netwerkkaart als voorbeeld, jij moet natuurlijk uitkijken naar uw "wireless" kaart om dat dan in de macfilter van het accesspoint te steken. Waar "fysiek adres" staat is uw mac adres, hier wat verdoezeld.

Stap 5

Klik op "wireless" vervolgens op "access control"

Stap 6

Activeer mac filter door bij "access control mode" "allow listed" als je de ingegeven mac adressen wil laten verbinden. Kies "deny listed" als je de ingegeven mac adressen wil blokken.

Stap 7

Geef de mac adressen op, zonder punten of dubbele punten.

Stap 8

Geef indien nodig bij "comment" de naam van de klant of pc op.

Stap 9

Klik op "apply changes" en herhaal deze procedure bij ieder ingegeven mac adres.

Top
Beveiligde webinterface gebruiken, namelijk https.
Stap 1

Om ongeoorloofd meeluisteren van data tegen te gaan kunnen we het accesspoint nog iets meer beveiligen. Klik daarvoor op "system" daarna op "settings"

Stap 2

Vink het hokje "force https web access" aan.

Stap 2

Als je bij "https port" "0" laat staan neemt het accesspoint de default poort 443. Je mag natuurlijk de poort naar keuze invullen.

Stap 2

Klik op "apply changes".

Stap 2

Je zal de verbinding verliezen en een foutmelding krijgen in windows explorer, omdat er geen certificaat is geinstallerd.

Stap 2

Klik op "geblokkeerde inhoud toestaan"

Stap 2

Zo de https webinterface is ingesteld.

Top